估计本年底上市 日产e-NV200 Ice Cream概念车官图 [ 中华网 新能源 ]

近日,日产汽车官方发布了一组e-NV200 Ice Cream Concept的官图。新车是日产汽车与英国本土冰淇淋出产商Mackie's of Scotland为助力6月20日英国的“干净空气日”而合作推出的一款车 。新车是日产纯电动生态系统的范本 ,连系了零排放动力系统 、可轮回操纵储能装备和可再生太阳能发电装配 。

动力方面 ,日产e-NV200 Ice Cream Concept的机电采取40kWh的电池驱动,车载冰淇淋装备(如软饮机 、冰箱、冰柜等)由日产最新便携式电源解决方案“Nissan Energy ROAM”供给。据官方介绍,ROAM装配专为休闲利用和特种车辆而设计 ,总储能容量为1.4kWh,可由230V主电源(约需1小时布满)或车顶太阳能电池板(约需2-4小时布满)进行充电,估计于2019年末进行贸易化利用。

杨士诚服饰
【读音】: [ zhōng huá wǎng xīn néng yuán ]

jìn rì ,rì chǎn qì chē guān fāng fā bù le yī zǔ e-NV200 Ice Cream Conceptde guān tú 。xīn chē shì rì chǎn qì chē yǔ yīng guó běn tǔ bīng qí lín chū chǎn shāng Mackie's of Scotlandwéi zhù lì 6yuè 20rì yīng guó de “gàn jìng kōng qì rì ”ér hé zuò tuī chū de yī kuǎn chē 。xīn chē shì rì chǎn chún diàn dòng shēng tài xì tǒng de fàn běn ,lián xì le líng pái fàng dòng lì xì tǒng 、kě lún huí cāo zòng chǔ néng zhuāng bèi hé kě zài shēng tài yáng néng fā diàn zhuāng pèi 。

dòng lì fāng miàn ,rì chǎn e-NV200 Ice Cream Conceptde jī diàn cǎi qǔ 40kWhde diàn chí qū dòng ,chē zǎi bīng qí lín zhuāng bèi (rú ruǎn yǐn jī 、bīng xiāng 、bīng guì děng )yóu rì chǎn zuì xīn biàn xié shì diàn yuán jiě jué fāng àn “Nissan Energy ROAM”gòng gěi 。jù guān fāng jiè shào ,ROAMzhuāng pèi zhuān wéi xiū xián lì yòng hé tè zhǒng chē liàng ér shè jì ,zǒng chǔ néng róng liàng wéi 1.4kWh,kě yóu 230Vzhǔ diàn yuán (yuē xū 1xiǎo shí bù mǎn )huò chē dǐng tài yáng néng diàn chí bǎn (yuē xū 2-4xiǎo shí bù mǎn )jìn háng chōng diàn ,gū jì yú 2019nián mò jìn háng mào yì huà lì yòng 。